Ένας Απόλεμος Στρατηγός. Παρουσίαση βιβλίου από την Πνευματική Εστία Παπάγου

Η Πνευματική Εστία Παπάγου στο πλαίσιο της παρουσιάσεως του συγγραφικού έργου αξιωματικών των ΕΔ. και φίλων της , θα παρουσιάσει το έργο του Αντιστραατήγου κ. Παναγιώτη Ρυσελάκη με τίτλο: Ένας Απόλεμος Στρατηγός.

Ένας Απόλεμος Στρατηγός

Ο γράφων με αυτό το βιβλίο δεν διεκδικεί δάφνες. Απλά προσπαθεί να καυτηριάσει πράξεις και ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν και κατά την άποψη του, δεν έπρεπε να γίνουν πράξεις και,  ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν….  Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του, έως τα βαθιά γεράματά του.