Αγώνα δρόμου δίνει ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α με στόχο την αδειοδότηση των παιδικών σταθμών και την βελτίωση των υποδομών.

Αγώνα δρόμου δίνει ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α με στόχο  την  αδειοδότηση των παιδικών σταθμών και την βελτίωση των υποδομών.
Με βάση το νέο κανονισμό που επιφέρει αλλαγές στις προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων, οι δήμοι καλούνται εκ νέου να λάβουν αδειοδότηση για τους παιδικούς τους σταθμούς.

Έτσι με την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου o Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α προετοιμάζεται για υποβολή αίτησης” Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017″ (Υπουργείο Εσωτερικών)  όπου θα λάβουν το ποσό των  50.000€ ανά σταθμό προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες βελτιώσεις.

Για την βελτίωση των υποδομών και την  εξυπηρέτηση  περισσότερων παιδιών ο ΔΟΚΜΕΠΑ συμμετέχει στα παρακάτω προγράμματα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Αττική”, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 “Ανάπτυξη -Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας” (ΕΣΠΑ 2014-2020)  με σκοπό την αναβάθμιση των παιδικών χαρών των σταθμων που βρίσκονται στις οδούς 17ης Νοεμβρίου, Φανερωμένης και στο Νοσοκομείο Γεννηματα.

Επίσης στο “Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και  βρεφονηπιακής φροντίδας” (πρόγραμμα χρηματοδότησης από πόρους Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -κατόπιν σύμβασης του εν λόγω υπουργείου με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  με σκοπό την ίδρυση νέου βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό της οδού 17ης Νοεμβρίου.

Χρύσα Παρίση

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημοτική Σύμβουλος