Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ .ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ
Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ
Ο Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ξεκινά, από τις 5 Σεπτεμβρίου, τη λειτουργία της Σκακιστικής του Ακαδημίας για τη νέα σχολική χρονιά. Η διεύθυνση του παλαιού (ισχύοντος ακόμα) και του νέου (στο άμεσο μέλλον) χώρου προπονήσεων και αγώνων φαίνεται στο τέλος του Δελτίου.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ

ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ (Τμήμα «ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ»)– ΣΑΒΒΑΤΟ (Τμήμα «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ»): 17.30 – 18.00. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ.

ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΑΞΕΩΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ (Τμήμα «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ») – ΣΑΒΒΑΤΟ (Τμήμα «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ»): 18.00 – 19.00. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ. Σημείωση: Επικάλυψη με Τμήμα Ημιπροχωρημένων και Προχωρημένων, για να παίζουν παρτίδες μαζί τους, εφόσον θα είναι παρόντες και Ημιπροχωρημένοι ή Προχωρημένοι μαθητές: 18.40-19.00.

ΗΜΙΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ (Τμήμα «ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ – ΣΩΚΡΑΤΗΣ»): 19.30 – 21.30 με έμφαση στην ύλη των Ημιπροχωρημένων. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ. Σημείωση: Δυνητικά: Επικάλυψη με Τμήμα Αρχαρίων – Παρτίδες: 18.40-19.00. Επιπλέον Παρτίδες: 20.30-21.30.

ΗΜΙΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ (Τμήμα «ΙΔΕΟΛΟΓΟΙ – ΠΛΑΤΩΝ»): 19.30 – 22.30 με έμφαση στην ύλη των Προχωρημένων. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ. Σημείωση: Δυνητικά: Επικάλυψη με Τμήμα Αρχαρίων – Παρτίδες: 18.40-19.00. Επιπλέον Παρτίδες: 21.30-22.30. Σημείωση 2η: Για τους ενηλίκους η αίθουσα μπορεί να διατίθεται για παρτίδες υπό μορφή Λέσχης, με σεβασμό πάντοτε στη λειτουργία του χώρου η οποία απαιτεί απόλυτη ησυχία.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ «ΕΥΖΗΝ»: ΔΕΥΤΕΡΑ 18.30-20.00. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ «Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ»: ΔΕΥΤΕΡΑ 20.00-21.30. Διδάσκει ο Δάσκαλος Σκακιού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ με καθηγητές GRANDMASTER– INTERNATIONAL MASTER – FIDE MASTER, λεπτομέρειες για τα οποία θα ανακοινωθούν λίαν συντόμως.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Αρχάριοι και Λοιπά Τμήματα, πλην Τμημάτων GRANDMASTER– INTERNATIONAL MASTER – FIDE MASTER: Δέκα (10) ευρώ. Νήπια και Προνήπια: ΔΩΡΕΑΝ. Αρχάριοι Μαθητές Α΄ Δημοτικού: Έκπτωση 50%. Τμήματα GRANDMASTER– INTERNATIONAL MASTER – FIDE MASTER: Δέκα πέντε (15) ευρώ. Το κόστος αυτό αναφέρεται σε άπαξ της εβδομάδας παρακολούθηση ενός Τμήματος. Για περισσότερα Τμήματα τα δίδακτρα εξαρτώνται από τον αριθμό και το είδος των Τμημάτων που παρακολουθεί ο μαθητής.