Διαβούλευση για τη Βιώσιμη Κινητικότητα. Συμμετέχω, προτείνω, αποφασίζω

βιώσιμη-κινητικοτητα-kosmonea001
βιώσιμη-κινητικοτητα-kosmonea001
Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, ο Δήμος μας με τη στήριξη ειδικών επιστημόνων και τεχνικών συμβούλων αναζητά τις καλύτερες δυνατές λύσεις και προτάσεις.

Αποτυπώνουμε με βάση στοιχεία και μετρήσεις τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο Δήμο μας, ιεραρχούμε τις προτεραιότητες και αναζητούμε τις βέλτιστες λύσεις.

Στην προσπάθειά μας αυτή, σας θέλουμε όλους δίπλα μας με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας για μια πόλη πιο φιλική και πιο ασφαλή.

Η διαβούλευση ξεκίνησε με τη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στις 10 Νοεμβρίου και συνεχίζεται ηλεκτρονικά ως και την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 στον ιστότοπο του Δήμου μας (www.dpapxol.gov.gr). Στην εφαρμογή της διαβούλευσης έχετε πλήρη πρόσβαση στην τεχνική έκθεση, στα στοιχεία των μετρήσεων και των αυτοψιών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στα προσχέδια των επιμέρους προτάσεων και σεναρίων που προτείνονται.

Αξιολογώντας τα παραπάνω και μέσω του ειδικού ερωτηματολογίου που είναι επίσης διαθέσιμο στην εφαρμογή, μπορείτε να καταγράψετε τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας.

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων