Βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος. Ο Δήμος ενημερώνει

Βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος
Βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος
Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ότι, σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474/Β/14-2-2018),μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο δήμο, για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος και την  επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις ελέγχονται από αρμόδια Επιτροπή και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη των αιτούντων στις παραπάνω ρυθμίσεις είναι τα εξής:

Να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31/10/2018

Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους

Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια με βάση τους ορισμούς το άρθρο 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης ”Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Πληροφορίες: Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Παπάγου-Χολαργού κα Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη,

Ταχ. Δ/νση:Περικλέους 55, Χολαργός, Τ.Κ.:15561

Τηλ: 2132002831, κιν. 6944699587, 2132002894