Γιορτάζει η Αγία Σκέπη Παπάγου!

 

Αγία Σκέπη Παπάγου
Αγία Σκέπη Παπάγου
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ
                                                                    
Ἔχομεν τὴν μεγίστην  τιμὴν καὶ χαρὰν νὰ Σᾱς προσκαλέσωμεν, εἰς τὴν ἐτήσιον πανήγυριν τῆς ἐνορίας μας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου.
Αἱ ἱεραὶ ἀκολουθίαι θὰ διεξαχθοῦν ὡς ἀκολούθως:

Σάββατον 27 Ὀκτωβρίου 2018, παραμονὴ ἑορτῆς:

6.30 μ.μ.         Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος Ἀρχιερέως καὶ  ἐν συνεχεία, περὶ τὰς 8.00 μ.μ., λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν: Ἰωνίας, Κύπρου, Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Λεμεσοῦ καὶ Στρατάρχου Παπάγου.

Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου 2018, κυριώνυμος  ἡμέρα:

07:00 – 10:30 π.μ. Πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Δοξολογία ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ καὶ Τρισάγιον εἰς τὸ  Ἡρῶον τῶν Πεσόντων.

Ἑσπέρας 6:00 – 7:30 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

 

 

                 Μετὰ πολλῶν εὐχῶν καὶ τιμῆς

                ΔΙΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

                  Ὁ Πρόεδρος

 

                                                                                          Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καρσιώτης