Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ζητά COMMUNICATION & MARKETING OFFICER

mutilinaios-ae-omilos-epixeiriseon

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων, ένας από τους μεγαλύτερους Βιομηχανικούς Ομίλους της Ελλάδας.

Δραστηριοποιείται  στους τομείς της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, της Ενέργειας και των Έργων EPC. Επιθυμεί να στελεχώσει την παρακάτω θέση εργασίας στη Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου, με έδρα την Αθήνα.

 COMMUNICATION & MARKETING OFFICER FIXED TERM CONTRACT (Κωδικός FXCMO-0216)

 Κύριες Αρμοδιότητες:

·        Συμμετέχει ενεργά στη κατάρτιση και υλοποιεί το πλάνο επικοινωνίας και δημοσιότητας του Ομίλου 

·        Συμμετέχει ενεργά στην κατάρτιση ενεργειών μάρκετινγκ

·        Προάγει την εταιρική εικόνα και ταυτότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

·        Συμμετοχή σε ad hoc έργα επικοινωνίας 

 Απαιτούμενα Προσόντα / Εμπειρία:

·        Πτυχίο ΑΕΙ. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Επικοινωνία και στο Μάρκετινγκ

·        Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εταιρικό περιβάλλον και σε αντίστοιχη θέση

·        Απαραίτητες οι άριστες επικοινωνιακές ικανότητες σε γραπτό και σε προφορικό λόγο 

·        Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·        Άριστος χειρισμός MS Office

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 18/11/2016. 

 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων Πατρόκλου 5-7  15125 Παράδεισος Αμαρουσίου Email: hr@mytilineos.gr Υπόψιν: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

 Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπισθούν με απόλυτη εχεμύθεια.