Η πρόταση μου: Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Η Προσχολική Αγωγή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Η σημασία της προσχολικής αγωγής είναι γνωστή και αναγνωρισμένη. Τα κέντρα προσχολικής αγωγής έχουν εδώ και πολλά χρόνια πάψει να αποτελούν σταθμούς φύλαξης των παιδιών ώστε να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι γονείς.

Εφαρμόζουν προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην ολόπλευρη (σωματική, συναισθηματική, νοητική, αισθητική, ηθική, κοινωνική) ανάπτυξη των παιδιών και εξασφαλίζεται η δημιουργία της βάσης και των προϋποθέσεων για την πρόοδο και την προοπτική του κάθε παιδιού.

Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να επιτελέσει  ένα πολύ σημαντικό έργο καθώς η ομαλή λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών, αποτελεί ανάγκη για την στήριξη της οικογένειας και την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Δυστυχώς οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα.

Λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα ανωτέρω, πρότεινα σο Δ.Σ του ΔΟΚΜΕΠΑ την διοργάνωση  συνεδρίου με τίτλο «Η Προσχολική Αγωγή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Με σκοπό να διερευνηθούν τα προβλήματα και να εξευρεθούν οι κατάλληλες λύσεις που, θα υπηρετήσουν το κοινό όραμα μέσα από τον απαραίτητο γόνιμο διάλογο.