Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού: Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου ΠαπάγουΧολαργού ενημερώνει τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ότι για την εφαρμογή του προγράμματος το 2018 ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Όσοι ωφελούμενοι δεν έχουν υποβάλει καθόλου αίτηση το 2017, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης (βλ. συνημμένο έντυπο κριτήρια ένταξης και έντυπο συναίνεσης).
  • Όσοι ωφελούμενοι έχουν κάνει τροποποίηση της υποβληθείσας αίτησής τους, το διάστημα επιδότησης παρατείνεται από το μήνα της τελευταίας τροποποίησης και για 12 μήνες. Για παράδειγμα, ο ωφελούμενος που έχει κάνει τροποποίηση τον Δεκέμβριο του 2017, δικαιούται ΚΕΑ έως το Δεκέμβριο του 2018. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλει εκ νέου αίτηση.
  • Όσοι ωφελούμενοι δεν έχουν ποτέ τροποποιήσει την υποβληθείσα αίτησή τους και η αρχική είχε υποβληθεί το Φεβρουάριο του 2017, αυτή έχει ανακληθεί από το σύστημα και οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το 2018. Θα  σταλεί μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΗΔΙΚΑ, που θα τους ενημερώνει για την προσέλευσή τους στο Δήμο, προκειμένου να ανανεωθεί την αίτησή τους. Η ανανέωση , προκειμένου να μην υπάρξει κενό στην πληρωμή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την 28η Φεβρουαρίου.
  • Σε περίπτωση που η πρώτη αίτηση έχει γίνει στο Δήμο, ισχύουν τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης και μόνο σε περίπτωση αλλαγής σύνθεσης νοικοκυριού και εισοδηματικών στοιχείων, θα αναζητηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά-στοιχεία που ζητούνται για την αίτηση που υποβάλλεται για πρώτη φορά  στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού είναι:

  1. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού. (οι δικαιούχοι το έντυπο μπορούν να το βρουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ ή ως επισυναπτόμενο με το δελτίο τύπου).
    2. Άδεια Παραμονής για αλλοδαπούς (φωτοτυπία διαβατηρίου/ταυτότητας).
  2. Λογαριασμό ΔΕΗ για τον αριθμό παροχής ρεύματος, ανεξάρτητα αν είναι στο όνομα του αιτούντος.
  3. Αριθμό Κινητού τηλεφώνου
  4. 6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμό IBAN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Για οποιαδήποτε  διαφωνία με τα διαθέσιμα από το TAXIS στοιχεία(εισοδήματα τελευταίου εξαμήνου, διεύθυνση κατοικίας, επιδόματα, ιδιοκτησιακό καθεστώς, αριθμός συνοικούντων μελών κά ) ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό για την τεκμηρίωσή του.