Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας «Ο Κόσμος Γύρω μας»

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας «Ο Κόσμος Γύρω μας». Μπορείτε να το ξεφυλίσετε στην ηλεκτρονική διευθυνση http://www.kosmonea.gr
Στις σελίδες του μπορούμε να διαβάσουμε:
Η παιδεία στο Δήμο μας: Όραμα και Πράξη Άρθρο της Χρύσας Παρίση στη σελ. 4

Συνέντευξη του Δημάρχου Ηλία Αποστολόπουλου σελ. 8 & 9

Φωτοχρωμικοί φακοί. Άνεση και προστασία όλες τις ώρες της ημέρας, άρθρο του κ. Χρήστου Ξένου, διπλωματούχου οπτικού

Κατερίνα Μάσκα. Το σπίτι της μουσικής στην πόλη μας! Συνέντευξη σελ. 12 & 13

Φώτης Καρύδας. Η κοινωνία αλλάζει με πράξεις και κοινή λογική συνέντευξη, σελ 14 & 15