Οδός Σαρανταπόρου….Η Απάντηση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Τις προηγούμενες ημέρες, μοιράστηκε στο σύνολο των κατοίκων της οδού Σαρανταπόρου ένα ψευδές, αναληθές και ανυπόγραφο φυλλάδιο σχετικά με το έργο διεύρυνσης του πεζοδρομίου  που σχεδιάζει ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού επί της οδού Σαρανταπόρου.

Προφανώς οι συντάκτες με μοναδικό σκοπό την παραπληροφόρηση των κατοίκων και την δημιουργία εντυπώσεων ενόψει εκλογών, δεν διστάζουν να παραποιούν ακόμα και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την απόφαση υπ. αριθ. 83/2018 ενέκρινε ομόφωνα  σχετική απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. Η απόφαση έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με τον κωδικό αριθμό ΑΔΑ:6Ψ39ΩΞ1-ΚΩΓ.

Η παρέμβαση μάλιστα αυτή προκρίνεται με στόχο την ενίσχυση της ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στο σχολείο και σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Επεμβάσεων για Μέτρα Οδικής Ασφάλειας στις Περιοχές των Σχολείων (προδιαργαφές ΟΣΚ 2011).

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συνέταξε το παραπάνω σχέδιο προς εφαρμογή της απόφασης.

Στο σχέδιο αποτυπώνεται επακριβώς το πλαίσιο των παρεμβάσεων επί της οδού  Σαρανταπόρου, μπροστά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο.

Όπως είναι αντιληπτό, η παρέμβαση σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την εν γένει  λειτουργία της οδού Σαρανταπόρου, και τις θέσεις στάθμευσης.