Οι βάσεις εισαγωγής 2017 ανακοινώνονται και βάζουν τέλος στην αγωνία των υποψηφίων

Η διαδικασία κατάθεσης των μηχανογραφικών των υποψηφίων για την εισαγωγή στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας έχει ολοκληρωθεί  και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας οι βάσεις 2017 πρόκειται να ανακοινωθούν από 21 έως 28 Αυγούστου

Οι μέτριες αποδόσεις των υποψηφίων στα Μαθηματικά ίσως οδηγήσει σε πτώση σε των βάσεων. Ωστόσο, πιστεύεται ότι στις σχολές υψηλής ζήτησης οι βάσεις δεν θα έχουν μεγάλη πτώση.

Με βάση τα δεδομένα, αναμένεται αύξηση στις βάσεις στα ΤΕΙ που αφορούν σε παραϊατρικές και πολυτεχνικές ειδικότητες, καθώς εξασφαλίζουν πιο γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Την ίδια ώρα, στην περιφέρεια φαίνεται ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα, με βάση την εκτίμηση, θα έχουν άνοδο μέχρι και 1.500 μόρια.

Πτώση των βάσεων αναμένεται να υπάρξει στις οικονομικές σχολές,, όπως αυτή του ΟΠΑ, με πτώση άνω των 600 μορίων, ενώ η Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης μπορεί να πέσει πάνω από 700 μόρια.

Οι σχολές πληροφορικής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, που αναμένεται να έχουν πτώση άνω των 450 μορίων.