Προσλήψεις στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Προσλήψεις στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού
Προσλήψεις στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και την πυρασφάλεια αυτών .