Οι Πόλεις του Μ. Αλεξάνδρου στο Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Οι Πόλεις του Μ. Αλεξάνδρου
Οι Πόλεις του Μ. Αλεξάνδρου
«Η Ιστορία και οι Πόλεις του Μ. Αλεξάνδρου
Τα Ελληνιστικά Βασίλεια της Ανατολής
Η διάδοση και η Οικουμενικότητα του Ελληνικού πολιτισμού.
Οι επιρροές στους λαούς και στις τέχνες της Ασίας»

Συνεχής ροή εικόνων από τα ευρήματα των ξένων ανασκαφών στην περιοχή

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, ώρα 18:30

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ“Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ” (Περικλέους 55, Χολαργός)

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ

Ποτίτσα Γρηγοράκου  – Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Παρισίων, Ερευνήτρια του Ελληνιστικού Πολιτισμού της Ανατολής, Καθηγήτρια στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος των πολιτιστικών ομίλων ΠΑΛΜΥΡΑ και του CERCLE CULTUREL.