Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού εξ αποστάσεως για μαθητές.

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ) καλούνται να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως προγράμματα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο παιδείας και υπογράφεται από την υφυπουργό κ. Σοφία Ζαχαράκη.

Τα προγράμματα έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τους μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ώστε να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, προτείνεται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας και εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες.