Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας

δημοτικο-συμβούλιο1kosmonea
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλη μας με τα παρακάτω θέματα: