Συνολική καταγραφή των προβλημάτων στα σχολεία κάνει η Ένωση γονέων

σχολικές μονάδες01 kosmonea
Η  Επιτροπή  Υλικοτεχνικών  Υποδομών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ένωσης Συλλόγων  Γονέων  των  Μαθητών  των  Σχολείων  του  Δήμου Παπάγου  –  Χολαργού,  για  Τρίτη συνεχόμενη  χρονιά,  κατέγραψε  –  αποτύπωσε    τα  προβλήματα  και  τις  ανάγκες  των εγκαταστάσεων  όλων  των  Σχολικών  Μονάδων  (Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Η  καταγραφή  –  αποτύπωση  έγινε  με  συνεργασία  των  Διοικητικών  Συμβούλιων  των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων τους αλλά και Διευθύνσεων Σχολείων, οι οποίοι  προέβησαν σε  αυτοέλεγχο  των  εγκαταστάσεων  τους    συντάσσοντας  πίνακες  με    αιτιολογημένα  και ιεραρχημένα τα υπάρχοντα προβλήματα και τις ανάγκες τους.

Η  Επιτροπή  αφού  συγκέντρωσε  και  μελέτησε  τους  πίνακες  όλων  των  σχολικών συγκροτημάτων,  ομαδοποίησε  και    κατηγοριοποίησε  τα  προβλήματα  –  ανάγκες  τους  (βλ. κατωτέρω), κατέληξε στο να επιβεβαιώσει δυστυχώς, για άλλη μία φορά ότι τα περισσότερα και σημαντικότερα    προβλήματα  ,  τόσο  της  Πρωτοβάθμιας  όσο  και  της  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  , παρότι είχαν ήδη  επισημανθεί στις σχετικές  εκθέσεις 2016-2017 και  2017-2018 και είχαν υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς, συνεχίζουν να παραμένουν.

και συγκεκριμένα:

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ)

Από  τα  βασικότερα  προβλήματα,  που  η  Δημοτική  Αρχή  και  οι  υπηρεσίες  της  πρέπει  να επιτέλους  να  επιλύσουν  με  άμεση  προτεραιότητα  είναι  τα  μέτρα  ασφαλείας,  τόσο  εντός  των σχολικών  εγκαταστάσεων  όσο  και  εκτός  αυτών.  Πρέπει  να  γίνουν  άμεσα  στατικές  –  αντισεισμικές  μελέτες στο σύνολο των σχολικών κτιρίων,  πρέπει να εξαλείψουν τις  ελλείψεις στην    ασφαλή  μετακίνηση  των  μαθητών  (πεζοδρόμια,  οδική  σήμανση,  προστατευτικά κιγκλιδώματα  κλπ)  ώστε  να  αποφευχθούν  ατυχήματα      σαν  αυτό  της    10ης  Ιανουαρίου  2019 στην 17ης Νοεμβρίου στο Χολαργό    και σίγουρα πρέπει να επανεξετάσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των χώρων  (  κατασκευή ή  επισκευή  κιγκλιδωμάτων,  ενίσχυση  ή  επισκευή εξωτερικού  φωτισμού  και  επέκταση  συστημάτων  συναγερμού    κλπ),  ώστε  να  υπάρχει ικανοποιητική  επιτήρηση  των  χώρων  και  να  αποτρέπονται  οι  κάθε  είδους  βανδαλισμοί. Καθημερινά γίνονται ζημιές και βανδαλισμοί σε όλα τα σχολεία με αποτέλεσμα να σπαταλούνται χιλιάδες  ευρώ  για  την  αποκατάσταση  ζημιών.  Στην  χρονιά    που  πέρασε  η  Δημοτική  Αρχή διέθεσε  ένα  αρκετά  μεγάλο  ποσό,  που  προέκυψε  από  την  έκπτωση  των  εργασιών  συντηρήσεων  και  επισκευών  κτιριακών  εγκαταστάσεων,    για  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση Η/Υ,  περιφερειακών  και  λοιπού  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  για  τα  σχολεία  του  Δήμου  ,  που μπορεί εύκολα να  κλαπούν ή να  καταστραφούν.

Άλλο βασικό πρόβλημα που πρέπει να λύσει άμεσα η Δημοτική Αρχή , είτε μέσω ιδίων πόρων είτε  μέσω  Περιφέρειας,    είναι  η  προσβασιμότητα  των  σχολικών  μονάδων  σε  άτομα  με  ειδικές ανάγκες  (Α.Μ.Ε.Α)  ή  άτομα  με  πρόσκαιρη  ανικανότητα  (τραυματισμός)  (ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/210123/Δ1).  Η  διευκόλυνση  και  εξυπηρέτηση    αυτών  των  ατόμων  με  ράμπες πρόσβασης, ανελκυστήρες  και προσαρμοσμένους χώρους υγιεινής, είναι απαραίτητη σε όλες τις σχολικές μονάδες, καθώς δείχνει σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα.

  1. ΚΤΙΡΙΑΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Σημαντικά  παραμένουν    και  τα  προβλήματα  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων.  Οι  ανάγκες  σε επισκευές  και    συντηρήσεις    των  κτηρίων  και  του  εξοπλισμού  τους  (ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά,  υδραυλικά,  κλπ),    λόγω  παλαιότητας,  είναι  αρκετά  μεγάλες.  Προβλήματα εντοπίζονται στα κτίρια (ελαιοχρωματισμοί, μετασκευές – αναπλάσεις χώρων,  οξειδώσεις στους οπλισμούς  και  ενανθράκωση  του  σκυροδέματος),  στους  χώρους  υγιεινής  (τουαλέτες) (υδραυλική  εγκατάσταση,  είδη  υγιεινής,  σωληνώσεις,  πλακίδια,    ανεπαρκής  ή  ακατάλληλος αερισμός – εξαερισμός), στην θέρμανση  (τοποθέτηση αυτονομιών , χρονοδιακοπτών κλπ), στις ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  (φώτα,  διακόπτες,  ρευματολήπτες  (πρίζες)  κλπ.),  αλλά  και  στους αύλειους  χώρους  (λιμνάζοντα  ύδατα,  φθορές  των  δαπέδων  γηπέδων  κλπ).  Όσο  τα  προβλήματα  δεν  αντιμετωπίζονται  (τα  περισσότερα  ,  όπως  προανεφέρθη,  είναι  ήδη καταγεγραμμένα  και  στις  προηγούμενες  εκθέσεις  της  Επιτροπής),  συνεχίζουν  να συσσωρεύονται και να οξύνονται ενώ προκύπτουν συνεχώς και νέα ,  αυξάνοντας υπερβολικά  το κόστος των επισκευών τους.

Επίσης,  άμεση και  επιτακτική είναι η  ανάγκη  ανέγερσης,  τουλάχιστον,  δυο  (2) νέων σχολικών μονάδων,  ενός  δημοτικού  σχολείου  στον  Παπάγο  κι  ενός  δημοτικού  σχολείου  στον  Χολαργό.  Τα  σχολεία  μας,  χρόνια  τώρα,  παρουσιάζουν  φαινόμενα  απόλυτης  πληρότητας,  ενώ  σήμερα είναι  πλέον  υπερκορεσμένα,  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργούνται  αίθουσες  διδασκαλίας  σε βοηθητικές αίθουσες (καλλιτεχνικών, θεατρικής αγωγής, μουσικής κλπ) ή  χώρους (τραπεζαρία κλπ),  καταπατώντας  τις  απαιτήσεις  του  Υπουργείου  Παιδείας  για  την  επάρκεια  χώρου  της σχολικής  αυλής  (που  είναι  3,0  μ2  ανά  μαθητή  στις  πόλεις  με  πληθυσμό  πάνω  από  20.000 κατοίκους).  Παρότι στις σχολικές αυλές εφαρμόζεται το άρθρο 23 του κτιριοδομικού κανονισμού, το οποίο επιβάλλει  να  αφήνονται  ελεύθερα  για  δεντροφύτευση  τα  2/3  του  ακάλυπτου  χώρου  του οικοπέδου, η παρουσία βλάστησης είναι πολύ περιορισμένη σε έκταση και υποβαθμισμένη σε ποιότητα).

Η  Δημοτική  Αρχή  έχει  αντιληφθεί  το  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζουν  οι  Σχολικές Μονάδες  Α’βάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου,  ότι  οι  χώροι  για  δημιουργία  αιθουσών  έχουν εξαντληθεί  και  είναι  απαραίτητη  η  κατασκευή  νέων μονάδων  για  την  αποσυμφόρηση  των ήδη υπαρχόντων δημοτικών σχολείων  (Α.Δ.Σ. 278 / 2017). Έχουν γίνει δύο (2) παραστάσεις στην ΚτΥπ  παρουσία  μελών  του  ΔΣ  της  Ένωσης,  παρόλο  αυτά  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου καθυστέρει υπέρμετρα στην συμπλήρωση και κατάθεση των φακέλων στην ΚτΥπ. Η αλυσιδωτή αντίδραση  της  επιτακτικής  ανάγκης  της  ανέγερσης  των  δύο  νέων  σχολικών  μονάδων  της Α΄βάθμιας  εκπαίδευσης,  θα εξελιχθεί  σε  ανάγκη  δημιουργίας  νέων  αιθουσών ή  νέας  σχολικής μονάδας στην Β΄βάθμια εκπαίδευση.

Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να την λάβει υπόψη της και να  εκπονήσει  μελέτη  για  να  προλάβει  την  εξέλιξης  της.   Παράλληλα,  υπάρχει  ανάγκη  δημιουργίας    δύο  νέων  νηπιαγωγείων  για  την  μεταστέγαση  του 2ου  και  3ου    Νηπιαγωγείου  Χολαργού,  ώστε  να  ελευθερωθεί ο αίθουσα  εκδηλώσεων του του 2ου και 3ου  Δημοτικού Χολαργού (Α.Δ.Σ. 90 / 2017), γεγονός, που θα πρέπει να προβλεφθεί στα  σχέδια  της  Δημοτικής  Αρχής.

Οι ανάγκες αιθουσών για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης (άρθρο  33  Ν.  4521/2018)  (Δήμος  Παπάγου-Χολαργού  είναι  6  αίθουσες  (150  προνήπια).   Ήδη ο Υπουργός παιδείας έχει ανακοινώσει ότι με ρύθμιση που θα έρθει για ψήφιση άμεσα στη Βουλή,  η  μείωση  του  μέγιστου  αριθμού  μαθητών  ανά  τμήμα  από  τους  25  μαθητές  που  είναι σήμερα στους 22 μαθητές, με σταδιακή εφαρμογή του μέτρου ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2019-2020 για το Νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικού και στη θεσμοθέτηση του μέγιστου αριθμού 25 μαθητών σε κάθε τμήμα της Γ΄ Λυκείου .

  1. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Όλοι γνωρίζουμε ότι η τεχνολογική έκρηξη των ημερών μας έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια των ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών απαιτώντας την απαραίτητη χρήση υπολογιστών και πρόσβαση στο  διαδίκτυο των  αιθουσών  τόσο  στις  κύριες  διαδικασίες  όλων των μαθητών όσο και  στις  υποστηρικτικές  διαδικασίες  για  τους  μαθητές  ειδικής  αγωγής.  Στο  πλαίσιο  αυτό  η Δημοτική  Αρχή,  κατόπιν  παροτρύνσεων  και  διαβουλεύσεων  με  την  Ένωση,  αναμόρφωσε  τον προϋπολογισμό  τους  έτους  2017  και  διέθεσε  το  ποσό  που  προέκυψε  από  την  έκπτωση  των εργασιών  συντηρήσεων  και  επισκευών  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  για  την  προμήθεια  και εγκατάσταση  Η/Υ,  περιφερειακών  και  λοιπού  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  για  τα  σχολεία  του Δήμου. Η διαδικασία  ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2018, χωρίς όμως  να καλυφθεί πλήρως το σύνολο  των  αιθουσών  διδασκαλίας    των  σχολικών  μονάδων,  είτε  με  εγκατάσταση  Η/Υ  και ηλεκτρονικό  εξοπλισμό,  είτε  με  διασύνδεση  διαδικτύου.  Στην  ίδια  κατηγορία  προκύπτει  η προμήθεια  αντίστοιχων  κουρτινών  συσκότισης  για  την  απόδοση  των  βιντεοπροβολέων  που έχουν  τοποθετηθεί  ή  πρόκειται  να  τοποθετηθούν  μελλοντικά.    Αναμφισβήτητα    επίσης,  στα πλαίσια  των  σύγχρονων  εκπαιδευτικών  διδασκαλιών  εκπαίδευσης,  θα  πρέπει  να  προβλεφθεί και η προμήθεια κιτ ρομποτικής, τουλάχιστον, για τις Σχολικές Μονάδες Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Επίσης,  η  υλικοτεχνική  υποδομή  (επίπλωση,  υλικά,  όργανα,  κ.λπ.)  είναι  εξαιρετικά  σημαντική και  πολύτιμη  στη  εύρυθμη  λειτουργία  των  σύγχρονων  εκπαιδευτικών  μονάδων,    έξοδα  που καλύπτονται από τις Σχολικές Επιτροπές. Η Δημοτική Αρχή κάνοντας χρήση της παραγράφου 6  του  άρθρο  113  του  Ν.  1892/90  (ΦΗΧ)    τις  ενίσχυσε  οικονομικά,  έτσι  ώστε  να  καλυφθούν ανάγκες των σχολικών μονάδων (υλικά νηπιαγωγείων κλπ) αλλά και πάλι  δεν επάρκεσε,  για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών των σχολικών μονάδων,  είτε σε προμήθεια υλικών, είτε για συντήρηση-επισκευές συσκευών και μηχανημάτων.  Θα πρέπει να προβλεφθεί επιχορήγηση από την Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει πλήρως στις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Τέλος,  οι  μαθητές  επιζητούν  πλέον,  από  την  Δημοτική  Αρχή,  όχι  μόνο  να  τους  παρέχει εκπαιδευτικές  μονάδες  που  να  ανταποκρίνονται  στις  σύγχρονες  διδακτικές  και  μαθησιακές διαδικασίες, δηλαδή ένα πλήρες, ποιοτικό  και κατάλληλα εξοπλισμένο  σχολείο, αλλά  και την αντίστοιχη  γραφική  ύλη  που  απαιτείται,  σύμφωνα    με  τις  ανάγκες  των  διαφόρων  μαθημάτων τους και δραστηριοτήτων τους που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα σπουδών τους.

  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Για όλους τους παραπάνω  λόγους, είναι επιτακτική η ανάγκη της θεσμοθέτησης του τεχνικού ασφαλείας  στα  σχολικά  κτίρια.  Η  τήρηση  συνθηκών  ασφαλείας  αφορά  τους  εκπαιδευτικούς, τους  μαθητές  όλων  των  επιπέδων  εκπαίδευσης,  αλλά  και  όλους  τους  γονείς  και  πολίτες  που δυνητικά  μπορούν  να  παρευρίσκονται  ή  να  χρησιμοποιούν  τις  σχολικές  εγκαταστάσεις.  Στο ρόλο του τεχνικού ασφαλείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο διευθυντής του κάθε σχολείου, ούτε οι  καθηγητές,  ούτε ο τυχόν επιστάτης  –φύλακας ή οι  σύλλογοι  γονέων, καθώς και αναρμόδιοι είναι και δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και τις γνώσεις για έναν τέτοιο ρόλο. Η τήρηση κανόνων ασφαλείας  στα σχολικά κτίρια από τους μαθητές  – στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου πλαισίου  διαχείρισης  ασφαλείας  –  θα  έχει  πολλαπλά  θετικά  αποτελέσματα  για  το  σύνολο  της κοινωνίας.  Ο  τεχνικός  ασφαλείας  είναι  ο  ενδιάμεσος  ειδικός,  ο  εξειδικευμένος  μηχανικός  που γνωρίζει  το  κτίριο,  παρακολουθεί  τις  επεμβάσεις  σε  αυτό,  μαθαίνει  σε  όλη  την  εκπαιδευτική κοινότητα  τη  σωστή  χρήση  των  εγκαταστάσεων  και  εξασφαλίζει  τη  μακρόχρονη  χρήση  του κτιρίου.  Θα  αναλάβει  να  υποβάλει  σε  κάθε  σχολικό  κτίριο  πλήρη  μελέτη  εκτίμησης  κινδύνου σύμφωνα  με  την  νομοθεσία,  θα  υποδείξει  μέτρα  και  επεμβάσεις  και  θα  ιεραρχήσει-προγραμματίσει χρονικά τις απαιτούμενες δράσεις εκ των προτέρων.

Παρόλο  που  η    Δημοτική  Αρχή  έχει  αυξήσει  τα  κονδύλια  του  προϋπολογισμού  των συντηρήσεων  και  των  επισκευών  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  οι  εκπτώσεις  των  60%    και πλέον,  δημιουργούν  συνεχώς  και  μεγαλύτερες   “εκπτώσεις” στα υλικά  που  μπαίνουν,   μεγάλη καθυστέρηση των εργασιών,  ή αποχώρηση του εργολάβου λόγω μη  δυνατότητας τήρησης των υποχρεώσεών του. Μπορεί οι μεγάλες εκπτώσεις  να ακούγονται καλές στους μη γνωρίζοντες, όμως η πραγματικότητα προμηνύει πολύ κακούς οιωνούς.  Σε πολλές περιπτώσεις η ανάθεση εργολαβίας  με  τέτοιες  εκπτώσεις  συνοδεύεται  στην  πορεία  από  πολλές  περιπέτειες.    Ειδικά φέτος  με  την  θέσπιση  της  διετούς  διάρκειας  εργολαβιών  στα  σχολεία,  οι  εργασίες  έχουν καθυστερήσει υπέρμετρα. Οι εργολαβίες σε μία πόλη που σέβεται τον εαυτό της και την παιδεία θα πρέπει να είναι ετήσιες για να μπορούν εύκολα να ελέγχονται.

Στην  Τεχνική  Υπηρεσία    του  Δήμου  θα  πρέπει  γίνει  ένας  μακροπρόθεσμος  στρατηγικός σχεδιασμός από μια επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με τους σχολικούς φορείς , θα ετοιμάσει μελέτη, με πλήρη τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των έργων,  που θα αποτελέσει τη βάση για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  που  προκύπτουν  κάθε  χρόνο.  Η  επιτροπή  θα  είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εξέλιξης των έργων που γίνονται στα σχολικά  κτήρια,  θα  προβαίνει  σε  εισηγήσεις  για  την  καλύτερη  λειτουργικότητα  των  σχολικών χώρων  και κατά την παράδοση των έργων θα κάνει έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα όσα  συμφωνήθηκαν  στην  μελέτη  έχουν  τηρηθεί  και  πληρούν  πρωτίστως  τις  προδιαγραφές ασφάλειας.

Επίσης στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να γίνεται άμεσα αναπροσαρμογή του ετησίου  προϋπολογισμού  και  το  ποσό  που  προκύπτει  από  τις  εκπτώσεις  των    εργασιών  συντηρήσεων  και  επισκευών κτιριακών  εγκαταστάσεων,  να  επαναδιατίθεται  προς  όφελος  των σχολικών  μονάδων,  είτε  ως  προμήθεια  υλικών  για  την  αναβάθμιση  τους  (ηλεκτρονικού εξοπλισμού , επίπλωση , υλικά , όργανα  κ.λπ.) δημιουργώντας έτσι εκπαιδευτικές μονάδες που να  ανταποκρίνονται  στις  σύγχρονες  διδακτικές  και  μαθησιακές  διαδικασίες,  είτε  προς    την ενεργειακή  αναβάθμιση  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  (π.χ.  θερμομόνωση,  κατάλληλα συστήματα  ανοιγμάτων  (κουφωμάτων),  νέες  εγκαταστάσεις  θέρμανσης,  ψύξης  και  φωτισμού), που  αρκετά  βραχυπρόθεσμα  βοηθούν  στην  εξοικονόμηση  ενέργειας  των  Σχολικών  μονάδων, που είναι πολύ σημαντική για οικονομικούς (Σχολικές Επιτροπές)  και περιβαλλοντικούς λόγους. Τα κονδύλια του προϋπολογισμού  που διατίθενται για την παιδεία θα πρέπει  να εξαντλούνται σε δημιουργικό έργο.

  1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι  μαθητές,  αποτελούν  μια  κοινωνική  ομάδα  με  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά,  η  οποία  πρέπει  να αντιμετωπίζεται  με  ιδιαίτερη  ευαισθησία  και  την  δέουσα  προσοχή.   Τα παιδιά, παραμένουν εντός των σχολικών μονάδων από 6 έως και 8 ώρες, και αυτές πρέπει να τους παρέχουν ένα ευχάριστο περιβάλλον. Ένα περιβάλλον δημιουργικό και λειτουργικό που να τα εκφράζει και  να τους προσφέρει αισθητική ικανοποίηση . Είναι άμεσα κατανοητό, ότι οι άρτια  εξοπλισμένες  σχολικές  μονάδες,  που  παρέχουν  ασφάλεια,  υγιεινή  και  άνεση,  επηρεάζουν  σημαντικά  την  διάθεση  και  την  απόδοση  των  μαθητών.

Άρα  θα  πρέπει,  να αποτελέσει απόλυτη  προτεραιότητα της Δημοτικής  Αρχής,  να προγραμματίσει και  να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα των χώρων που ζουν οι αυριανοί πολίτες και δημότες του Δήμου μας.

Μαργέτης Σωτήριος

Αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος της Επιτροπής Υλικοτεχνικών Υποδομών