Ταχύρυθμα καλοκαιρινά μαθήματα σκάκι διοργανώνει η Αίγλη Παπάγου

Ταχύρυθμα καλοκαιρινά μαθήματα σκάκι
Ταχύρυθμα καλοκαιρινά μαθήματα σκάκι
Ταχύρυθμα καλοκαιρινά μαθήματα σκάκι διοργανώνει η Αίγλη Παπάγου. Καθημερινά από 19 έως 29 Ιουνίου θα λειτουργήσουν τμήματα για αρχάριους, για ημιπροχωρημένους και προχωρημένους παίκτες.