Τα ονόματα των διευθυντών των σχολείων της πόλης μας

Ολοκληρώθηκε  η διαδικασία της επιλογής διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε εφαρμογή του Νόμου που δημοσιεύτηκε στις 26 Μαΐου, τα 116 Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ που είχαν την ευθύνη υλοποίησης  σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, παρέδωσαν τις τελικές επιλογές τους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες ανακοίνωσαν τους τελικούς πίνακες τοποθέτησης των νέων Διευθυντών.

Η ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών σχολικών μονάδων στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα γίνει την Τρίτη 1 Αυγούστου.

Στα σχολεία της πόλης μας διευθυντές των σχολικών μονάδων θα είναι:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ η κ. ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ η κ. ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ο κ. ΓΑΜΒΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  η κ. ΤΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  η κ. ΣΕΡΕΤΕΛΛΗ ΡΑΛΛΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  η κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  η κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  η κ. ΜΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ  η κ. ΚΟΣΜΑΤΟΥ – ΚΟΚΟΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  ο κ. ΠΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΥΚΕΙΑ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ  ο κ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓΑΣ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ η κ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  ο κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ