Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού συνεδριάζει την Τετάρτη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.