Αίτηση ανακοπής τελών κυκλοφορίας, λόγω αντισυνταγματικότητας!

Μια πρωτότυπη πρόταση

Teli

Στο ιστολόγιο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, βρήκαμε την πρόταση για υποβολή αίτησης ανακοπής και επαναδιαπραγμάτευσης της φορολόγησης του οχήματος, λόγω αντισυνταγματικότητας.

Το υπόδειγμα της αίτησης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο πολίτης, αποτελείται από 36 σελίδες και βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://syntagma120.blogspot.gr/p/normal-0-false-false-false-el-x-none-x.html

 

ΑΙΤΗΣΗ -ΑΝΑΦΟΡΑ
Του …………………………..
Κατοίκου …………….
Α.Δ.Τ. ………….. /Α.Τ……..
Οδός ………….., Τ.Κ …………
Τηλ. ……………….
Με ΑΦΜ ……………….
 Δ.Ο.Υ. ……………….
Κάτοχος του υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας…………….. οχήματος
(Πόλη, ……………….. ……… 2013

ΠΡΟΣ
Τον κ. Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ
………………………
1.       
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Οικονομικών
–      Συνήγορο του Πολίτη
–      Επιτροπή Ανθρωπίνων
–      Δικαιωμάτων
–       


ΘΕΜΑΤΑ:
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΩ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ.
ΑΝΑΦΟΡΑ, ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΩ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ