Αποστολή e-mail στους γονείς για τις απουσίες των μαθητών. Δείτε πώς θα λειτουργεί.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool, στο πλαίσιο της λειτουργικής αναβάθμισης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Read more