Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προκηρύσσει θέση διευθυντή στις Βρυξέλες

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα προπαρασκευαστικά όργανά τους σε

Read more