Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα στο Λείριον. Δεύτερος Κύκλος

Η ομάδα Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα ( ΕΑΓ) στο Λείριον απευθύνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων

Read more