“ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο και αξιολογήστε το δήμο σας.

«Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση» από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Read more