Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προκηρύσσει θέση διευθυντή στις Βρυξέλες

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα προπαρασκευαστικά όργανά τους σε

Read more

Η Epsilon Net Α.Ε ζητά Σύμβουλο Προώθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως Best Workplace 2016 αναζητά

Read more