Κλέβεις; Θαυμάζεις! Εξαιρετικά αφιερωμένο στους ……κλέφτες ιδεών, πληρωμένους και μη……

Κλέβεις; Θαυμάζεις! Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κ. Κατερίνας Χήναρη ( ιστοσελίδα Pillow Fights ) το οποίο είναι πάντα επίκαιρο.

Read more