4η παγκοσμίως λαπαροσκοπική αυτόλογη μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού στο ΙΑΣΩ:

Την τέταρτη παγκοσμίως λαπαροσκοπική αυτόλογη μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού (σύμφωνα με μία πρώτη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας) σε ασθενή που έπασχε

Read more