Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών από το Δήμο

Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άπορους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους) για το

Read more