Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ζητά COMMUNICATION & MARKETING OFFICER

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων, ένας από τους μεγαλύτερους Βιομηχανικούς Ομίλους της Ελλάδας. Δραστηριοποιείται  στους τομείς της Μεταλλουργίας και

Read more