Κέντρα Δια Βίου Μάθησης: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτών

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Read more