Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής προσλαμβάνει 9 άτομα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Read more