Στο Redmond της Ολλανδίας πήγε το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού

Η τρίτη συνάντηση των συμμετεχόντων καθηγητών και μαθητών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+: «Stop Climate Change – Together Europe Achieves More»

Read more

Μετεωρολογικός Σταθμός εγκαταστάθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού

Μετεωρολογικός σταθμός εγκαταστάθηκε στο 1ο γυμνάσιο Χολαργού,προκειμένου να γίνονται μετρήσεις κλιματικών δεδομένων από τους μαθητές. Ο σταθμός τοποθετήθηκε  στο πλαίσιο

Read more

Το VINKOVCI της Κροατίας επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού

Το VINKOVCI της Κροατίας για δεύτερη φορά επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS  Συγκεκριμενα, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο σχολείο «Osnovna scola Bartola Kasica”

Read more

Stop Climate Change….Το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ του 1ου Γυμνασίου Χο-λαργού

Stop Climate Change – Together Europe Achieves  More»,είναι ο τίτλος του προγράμματος. Το θέμα και οι δραστηριότητες, που προβλέπονται, αφορούν

Read more