Στο Redmond της Ολλανδίας πήγε το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού

Η τρίτη συνάντηση των συμμετεχόντων καθηγητών και μαθητών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+: «Stop Climate Change – Together Europe Achieves More»

Read more

Το VINKOVCI της Κροατίας επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού

Το VINKOVCI της Κροατίας για δεύτερη φορά επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS  Συγκεκριμενα, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο σχολείο «Osnovna scola Bartola Kasica”

Read more