Η Wind ζητά εταιρικό πωλητή

Η Wind ζητά εταιρικό πωλητή για να καλύψει τις ανάγκες της στην Αθήνα

wind-kosmonea-001

Athens, Attiki, Greece · Business Sales Retail · AM007

Βασικές αρμοδιότητες:

Δημιουργία και διατήρηση των σχέσεων της Wind με τους συνεργάτες της (Wind stores)

Ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη των συνεργατών σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας

Αποτελεσματική καθοδήγηση των πωλητών των καταστημάτων (Business Experts) για την επίτευξη των στόχων εταιρικών πωλήσεων

Εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των συνεργατών για την εμπορική πολιτική της Wind και τα νέα προϊόντα/υπηρεσίες

Συμμετοχή μαζί με τους πωλητές των συνεργατών σε επισκέψεις εταιρικών πελατών της περιφέρειάς τους

Διαχείριση εταιρικών πελατών και εύρεση νέων εν δυνάμει πελατών

Δημιουργία προτάσεων συνεργασίας για προϊόντα και υπηρεσίες Wind με εταιρικούς πελάτες

Διερεύνηση της αγοράς και συλλογή πληροφοριών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Δημιουργία μηνιαίων προβλέψεων και παρακολούθηση στόχων και αποτελεσμάτων

Συνολική ευθύνη για την άριστη εμπειρία των εταιρικών πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Δύο ή περισσότερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν

Άριστη γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Ενθουσιασμός, αυτοπεποίθηση και επιχειρηματική σκέψη και αντίληψη

Επικοινωνιακές ικανότητες, παρακίνηση εαυτού, πελατοκεντρική αντίληψη και προσανατολισμός σε αποτελέσματα

Αποστολή βιογραφικού: www. wind-ellas.workable.com