Έτσι θα βελτιωθεί η κυκλοφορία στα προβληματικά σημεία του Παπάγου!

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 19 Απριλίου παρουσιάστηκαν  οι κύριες  προτάσεις  για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας σε προβληματικά σημεία του Δήμου με στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω της αναβάθμισης της κίνησης πεζών και άλλων ήπιων μέσων μεταφοράς.
Σήμερα σας παρουσιάζουμε  ορισμένα σημεία στην κοινότητα Παπάγου.

Περιοχή Άλσους Παπάγου – Αγίας Σκέπης – Σχολείων

Η οδός Κύπρου, στο τμήμα μεταξύ των οδών 8ης Μεραρχίας και Ιωνίας, είναι χαρακτηρισμένη «ήπιας κυκλοφορίας» και λειτουργεί σήμερα αμφίδρομα. Υπάρχει σχετική διαμόρφωση του οδοστρώματος με κυβόλιθο και σήμανση για την απαγόρευση της διαμπερούς κυκλοφορίας σε βαρέα οχήματα. Σκοπός της διαμόρφωσης του δρόμου σε «ήπιας κυκλοφορίας» ήταν η μείωση της κυκλοφορίας γύρω από τα παρακείμενα σχολεία και η ενοποίηση του πάρκου του Ιερού Ναού της Αγίας Σκέπης με το σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν η κυκλοφορία που διατρέχει την οδό δεν είναι καθόλου περιορισμένη και η απαγόρευση της κυκλοφορίας σε βαρέα οχήματα δεν γίνεται σεβαστή. Το εν λόγω οδικό τμήμα χρησιμοποιείται ως βασική συνδετήρια οδός μεταξύ της Λεωφόρου Μεσογείων και την γύρω περιοχή.

Η λεωφόρος Παπάγου, στο τμήμα μεταξύ των οδών 8ης Μεραρχίας και Ιωνίας, είναι σήμερα αμφίδρομος πλάτους 6,5 μέτρων και απαγορεύεται η παρόδια στάθμευση και στις δύο πλευρές. Παρά την απαγόρευση παρατηρείται συστηματικά στάθμευση στην πλευρά του ιερού ναού Αγίας Σκέπης δημιουργώντας στένωση σε τμήμα του δρόμου.

Προτάθηκε η μονοδρόμηση των οδών Κύπρου και Παπάγου μεταξύ των οδών 8ης Μεραρχίας και Ιωνίας με παράλληλο επανασχεδιασμό των τεσσάρων εμπλεκόμενων κόμβων

Η μεν Κύπρου προτάθηκε να έχει κατεύθυνση προς Ιωνίας η δε Παπάγου να έχει κατεύθυνση προς 8ης Μεραρχίας. Με την προτεινόμενη διαχείριση κυκλοφορίας επιτυγχάνεται:

  •  Μείωση της κυκλοφορίας επί της Κύπρου και την ενίσχυση του χαρακτήρα «ήπιας κυκλοφορίας» του οδικού τμήματος διατηρώντας, παράλληλα, την προσβασιμότητα στα παρακείμενα σχολεία
  • Δημιουργία νόμιμων θέσεων στάθμευσης κατά μήκος της λεωφόρου Παπάγου στην πλευρά του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης
  •  Μετατροπή διασταύρωσης Λεωφ. Παπάγου – Ιωνίας σε κυκλικό κόμβο
  • Επανασχεδιασμός των υπόλοιπων τριών κόμβων

Οδικό τμήμα Νευροκοπίου – Ζακυνθινού

Το οδικό τμήμα Νευροκοπίου – Ζακυνθινού είναι μία περιμετρική οδός μονής κατεύθυνσης που διοχετεύει κυκλοφορία από την κεντρική περιοχή Παπάγου μέσω της οδού Ιωνίας προς την οδό Πίνδου. Λόγω της φαρδιάς διατομής αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες με αποτέλεσμα να παρατηρείται συχνή εκτροπή οχημάτων στο σημείο καμπής της οδού (αριστερή στροφή) μετά την οδό Ελλησπόντου.

Επίσης, στο οδικό τμήμα Ιωνίας – Νευροκοπίου – Ζακυνθινού λειτουργεί ποδηλατοδρόμος. Ξεκινά από την αρχή του μονοδρομημένου τμήματος της οδού Ιωνίας (περιοχή σχολείων) και στρίβει αριστερά μετά το πρώτο οικοδομικό τετράγωνο επί της Ζακυνθινού.

Παρά το μεγάλο πλάτος της οδού, το καθαρό πεζοδρόμιο ελεύθερο εμποδίων είναι περιορισμένο. Ειδικά στην δεξιά πλευρά το πεζοδρόμιο έχει 1,2 μέτρα πλάτος και σε αυτό υπάρχει φύτευση δέντρων στο κέντρο καθιστώντας το ανεπαρκές για διέλευση πεζών.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην αριστερή πλευρά αλλά το πλάτος πεζοδρομίου είναι 1,5 μέτρα.

Προτάθηκε η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων σε αμφότερες πλευρές (βλ. Σχέδιο Σ.11 και σκαρίφημα που ακολουθεί) και συγκεκριμένα 2,0 μέτρα δεξιά και 0,5 αριστερά. Παράλληλα προτάθηκε η διαμόρφωση εσοχών στάθμευσης στην αριστερή πλευρά απαγορεύοντας τη στάθμευση στις γωνίες των οδών. Με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται:

  •  Η μείωση της ταχύτητας οχημάτων λόγω στένωσης της διατομής της οδού
  • Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων
  •  Διατήρηση ποδηλατοδρόμου με πλάτος 1,5 μέτρου

Κόμβος Πίνδου – Αργυροκάστρου – Ελλησπόντου

Η γεωμετρία του εν λόγω κόμβου και το πλήθος των διασταυρούμενων οδών και κυκλοφοριακών ρευμάτων καθιστά τον κόμβο αρκετά πολύπλοκο. Παρά το γεγονός ότι δεν παρουσιάζεται κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τις ώρες αιχμής, σε ορισμένες περιπτώσεις η ανορθόδοξη διάταξη του κόμβου μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στην παραχώρηση προτεραιότητας.

Εξετάστηκαν τέσσερις εναλλακτικές λύσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και οδικής ασφάλειας του κόμβου. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην αρχή της μείωσης των σημείων εμπλοκής (conflict points).Ως προτιμότερη λύση προτείνεται ο διαχωρισμός του κόμβου σε δύο επιμέρους διασταυρώσεις: (1) Πίνδου – Αργυροκάστρου και (2) Ελλησπόντου – Αργυροκάστρου.

 Κόμβος Αργυροκάστρου – Μπλέσσα

Ο κόμβος Αργυροκάστρου – Μπλέσσα καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και δεν υπάρχει επαρκής οριοθέτηση των κυκλοφοριακών ρευμάτων ειδικά στην πρόσβαση της οδού Μπλέσσα.

Παράλληλα, η ορατότητα μεταξύ των δύο οδών δυσχεραίνεται λόγω της ύπαρξης στροφής στη βόρεια πρόσβαση της οδού Αργυροκάστρου λίγο πριν τον κόμβο όπου τα οχήματα από την κατεύθυνση αυτή δεν γίνονται αντιληπτά από την πρόσβαση της Μπλέσσα εγκαίρως.

Τις ημέρες λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Πίνδου ο κυκλοφοριακός φόρτος στην οδό Μπλέσσα είναι ιδιαίτερα αυξημένος καθώς όλη η κυκλοφορία από οδό Πίνδου με κατεύθυνση προς οδό Μακεδονίας εκτρέπεται μέσω αυτήν.

Αναλύθηκαν και εξετάστηκαν δύο σενάρια για τη λειτουργία του κόμβου και αξιολογήθηκαν μέσω μικροσκοπικής προσομοίωσης για το 2021. Στο σκαρίφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται η προτεινόμενη διαμόρφωση του κόμβου. Η νέα διαμόρφωση διαχωρίζει τις κινήσεις χρησιμοποιώντας νησίδες για την οριοθέτηση διαφορετικών πορειών και το διαχωρισμό εχθρικών κινήσεων. Επιπλέον οι νησίδες δημιουργούν ενδιάμεσο καταφύγιο για πεζούς στις διαβάσεις.