Έως τις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για τις υποτροφίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

υποτροφίες
Στις 20 Μαΐου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα απονομής δύο υποτροφιών, ύψους 25.000€ έκαστη/ετησίως που απονέμει από φέτος, για πρώτη φορά, η ΕΕΑΕ.

Οι υποτροφίες, που αφορούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, σε τομείς συναφείς με την πυρηνική τεχνολογία, ακτινοπροστασία, ραδιολογική ή πυρηνική ασφάλεια, θα απονέμονται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από ειδική τριμελή επιστημονική επιτροπή για να υποστηρίζουν έως δύο υποτρόφους σε συνεχή βάση.

Η χρονική διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας υπολογίζεται σε 24 μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές και σε 36 μήνες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τον τρόπο υποβολής υποψηφιότητας εδώ ➡ https://bit.ly/3Z5U5uS