Αναταραχή στην κοινότητα Παπάγου για την ανέγερση σχολείου. Η θέση της Ένωσης Γονέων.

Αναταραχή
Στην πόλη μας, συνέβησαν πρόσφατα ανεπίτρεπτα γεγονότα που προκάλεσαν σημαντική αναταραχή στην κοινότητα Παπάγου. Η τρίτη προσπάθεια για πραγματοποίηση γεωτεχνικής μελέτης  σε οικόπεδο που προορίζεται για την ανέγερση  νέας σχολικής μονάδας, ολοκληρώθηκε με ένταση και αστυνομική παρουσία.

Η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής  είναι η ανέγερση  μιας νέας σχολικής μονάδας, βιοκλιματικής κατασκευής, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αυξανόμενης πληθυσμιακής ανάπτυξης στην περιοχή. Αρκεί να αναφερθεί ότι αυτή τη στιγμή 70 νήπια φοιτούν εκτός σχολικών μονάδων σε ενοικιαζόμενους χώρους και ότι στα 2ο& 3ο Δημοτικά σχολεία Παπάγου τουλάχιστον 4 αίθουσες είναι προκατ.

Η γεωτεχνική μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό να  καταγραφούν τα γεωτεχνικά ή γεωλογικά στοιχεία της περιοχής, για την καλύτερη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών του έργου.

Ιστορικό:

Το οικόπεδο 338α το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των  οδών Παναγιώτου  και Αργυρόκαστρου   σύμφωνα με τα ΦΕΚ (139/Δ/1969- 193/Δ/1970- 414/Δ/1977) ορίζεται ως χώρος ανέγερσης δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου.

Το 1997 η τότε Δημοτική Αρχή διαμόρφωσε   τον χώρο σε πλατεία, ονομάζοντας την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου. Το 2013 η ίδια αρχή, διενεργεί μελέτη για το γενικό πολεοδομικό σχέδιο η οποία τίθεται σε διαβούλευση. Το οικόπεδο  338α εξακολουθεί να αναφέρεται ως χώρος ανέγερσης σχολείου χωρίς να υπάρχει αντίδραση ούτε από  περιοίκους ούτε και από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Αντιθέτως το θέμα ψηφίζεται σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το 2020 η παρούσα Δημοτική Αρχή,  επιτυγχάνει την ίδρυση 4 νέων σχολικών μονάδων στην πόλη. Δύο εξ αυτών , το 4ο Δημοτικό σχολείο Παπάγου και το 4ο Νηπιαγωγείο Παπάγου με σκοπό τη χρήση του εν λόγω οικοπέδου.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν υποστηρίχθηκε από τους περιοίκους, οι οποίοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει η σχολική μονάδα στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής τους. Μεταξύ των ανησυχιών τους  περιλαμβάνονται οικολογικά ζητήματα, όπως η προστασία της φυσικής βλάστησης, η αύξηση της κίνησης και του θορύβου λόγω της παρουσίας της σχολικής μονάδας.

Οπωσδήποτε εξετάστηκαν και οι ακόλουθες προτάσεις που έγιναν για την ανέγερση του σχολείου σε άλλα σημεία της πόλης οι οποίες όμως δεν είναι εφικτές διότι:

  1. Οικόπεδο πίσω από το super market Βασιλόπουλος Παπάγου. Δεν ανήκει στον Δήμο.
  2. Οικόπεδο στην συμβολή των οδών Αργυροκάστρου και Πίνδου. Το οικόπεδο είναι ορισμένο με άλλη χρήση γης. Το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει στον ΑΟΟΑ. Παλαιότερες, αλλά και πρόσφατες προσπάθειες να αγορασθεί όλο από τον δήμο δεν είχαν αποτέλεσμα, λόγω πολύ υψηλού τιμήματος. Πρόσφατα ζήτησαν 6 εκατομμύρια ευρώ.
  3. Στρατόπεδο πίσω από τον ΔΟΠΑΠ. Δεν ανήκει στον δήμο και λειτουργεί ως στρατόπεδο Διοίκησης Ειδικού Πολέμου
  4. Σε περιοχή του Υμηττού προς το Μοναστήρι Αγ. Ιωάννη Θεολόγου. Αποτελεί μέρος της ζώνης Υμηττού και δεν επιτρέπεται η  ανοικοδόμηση.
  5. Ο χώρος που εκτείνεται από την οδό Νευροκοπίου μέχρι τον ΔΟΠΑΠ: Ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως δασική έκταση.

 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η περιγραφή της κατάστασης γίνεται αμερόληπτα, δηλαδή χωρίς προκαταλήψεις προς κάποια από τις δύο πλευρές. Κάθε άποψη και αντίθετη αντίδραση λαμβάνεται υπόψη, προσπαθώντας να παρουσιαστεί η πραγματική εικόνα της κατάστασης.

Η Θέση της Ένωσης Γονέων:

Η Ένωση Γονέων είναι συλλογικός φορέας των γονέων του Δήμου μας, εκπροσωπεί τους Συλλόγους και των 24 σχολείων, με γονείς που εκπροσωπούν 2161 μαθητές κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, διοικείται από  δημοκρατικά εκλεγμένο Δ.Σ.

Σχετικά με την ανέγερση του σχολειου:

Με αφορμή τα απαράδεκτα γεγονότα που έλαβαν χώρα σήμερα στο οικόπεδο της Παναγιώτου και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών για σχολεία, όλου του μαθητικού πληθυσμού του Δήμου μας, στηρίζουμε την ανέγερση των 4ου Δημοτικού και 4ου Νηπιαγωγείου Παπάγου καθώς και όλων των σχολείων που έχουν ήδη ιδρυθεί και υπενθυμίζουμε την θέση της Ένωσης Γονέων, ζητώντας την επίσπευση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ανέγερσή τους.

«Τα υπάρχοντα σχολεία της Πρωτοβάθμιας είναι κατά κύριο λόγο κορεσμένα, έχοντας κάνει μετατροπή αιθουσών άλλης χρήσης σε αίθουσες διδασκαλίας. Στα 2ο-3ο  Δημοτικά και στο 2ο Νηπιαγωγείο Παπάγου γίνεται εδώ και πολλά χρόνια χρήση προκάτ αιθουσών και isobox για διδασκαλία. Νηπιαγωγεία συστεγάζονται με δημοτικά (1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου – 1ο Δημοτικό Παπάγου, 1ο Δημοτικό Χολαργού – 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού, 6ο Δημοτικό Χολαργού – 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού)  ή χρησιμοποιούν αίθουσες δημοτικών για τη λειτουργία τους (2ο Δημοτικό Χολαργού – 2ο Νηπιαγωγείο Χολαργού). Λειτουργούν παραρτήματα Νηπιαγωγείων (2ο Νηπιαγωγείο Παπάγου, 5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού) με προβλήματα που έχουμε αναδείξει ως Ένωση.

Ο μαθητικός πληθυσμός δυναμικά αλλάζει κάθε χρόνο. Η μεγάλη ανοικοδόμηση και στις δύο κοινότητες ενδεχομένως να επιβαρύνει επιπλέον τα υπάρχοντα σχολεία, οπότε θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων, όπως και της Κλειούς.

Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για επέκταση των υπαρχόντων σχολείων με κατασκευή επιπλέον αιθουσών αφού κάτι τέτοιο σημαίνει αυτομάτως πρόβλεψη για επέκταση προαύλιων χώρων, επιπλέον αιθουσών πολλαπλών χρήσεων αλλά και τουαλετών σε ανεπαρκείς σε τετραγωνικά χώρους, οι προβλέψεις για τους οποίους ήδη καταστρατηγούνται στην πλειοψηφία των σχολείων λόγω του υπερκορεσμού τους από μαθητικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα, αυτό σπρώχνει περισσότερο στην απαράδεκτη εφαρμογή του ανώτατου ορίου που προβλέπει ο νόμος, για 27 μαθητές/ τμήμα.

Όμως και η «λύση» που προτείνεται για ενοικίαση τόσο μεγάλου κτηρίου ικανού να φιλοξενήσει Δημοτικό είναι ανεδαφική αφού δεν υπάρχουν τέτοια κτήρια διαθέσιμα στις δύο κοινότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Ακόμα και αν τέτοια υπήρχαν, δε μπορεί τα σχολεία να είναι νοικιασμένα, με κίνδυνο, όταν λήξει το συμβόλαιο, να μείνουν «στον αέρα» όπως παραλίγο να γίνει φέτος το καλοκαίρι με το νοικιασμένο κτίριο της οδού Μπλέσσα που στεγάζεται το παράρτημα του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.

Το οικόπεδο στην Παναγιώτου ήταν εξ αρχής χαρακτηρισμένο ως χώρος ανέγερσης σχολείου και έτσι θα έπρεπε να παραμείνει. Το ότι μετέπειτα μετατράπηκε σε πάρκο δεν είναι λογικό να αλλάζει την αρχική του χρήση. Το γεγονός ότι για 50 χρόνια, παρά το χαρακτηρισμό του οικοπέδου ως χώρου για σχολείο, αυτό δε φτιάχτηκε ως τώρα καταδεικνύει τις ευθύνες του Υπουργείου, των δημοτικών αρχών, των εμπλεκόμενων αρμόδιων υπηρεσιών, που δεν προέβλεψαν έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να έχει κριτήριο την ύπαρξη σύγχρονων, ασφαλών και επαρκών σχολικών υποδομών, διαθέτοντας τα απαραίτητα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό. (Ο ορισμός χρήσης του 338α έγινε το 1969 και από τότε μέχρι και σήμερα, γίνεται αναφορά στην χρήση του οικοπέδου ως χώρος ανέγερσης σχολείου σε σχετικά ΦΕΚ (139/Δ/1969- 193/Δ/1970- 414/Δ/1977).

Η Ένωση Γονέων είχε πάρει μέρος στην διαβούλευση που πραγματοποίησε ο Δήμος το 2013 για το θέμα, τόσο μέσω της Επιτροπής Διαβούλευσης δια των εκπροσώπων της σε αυτή, όσο και σε επίπεδο τοποθέτησης και κατάθεσης παρατηρήσεων και σχολίων από την διοίκησή της, υποστηρίζοντας την ανέγερση των σχολείων. Το ΓΠΣ υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το 1997 η τότε Δημοτική Αρχή διαμόρφωσε  τον χώρο σε πλατεία, και πρόσθεσε σιντριβάνι, αγαλματάκι, παγκάκια, παιδική χαρά. Σε ότι αφορά σε πρόσωπα αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η ίδια δημοτική αρχή που το 2013 κατέγραψε την χρήση του 338α στο ΓΠΣ, ως χώρο ανέγερσης σχολείου! Το 2019 η Ένωση, αλλά και οι Σύλλογοι Γονέων του 2ου και του 3ου Δημοτικού Παπάγου, απέστειλαν επιστολές στη Δημοτική Αρχή, διαμαρτυρόμενοι για τη δενδροφύτευση του συγκεκριμένου χώρου που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είναι παράλογο να συζητάμε για την προοπτική ανέγερσης νέου σχολικού κτηρίου στην κοινότητα Παπάγου και την ίδια στιγμή να δενδροφυτεύουμε με 120 δένδρα τον χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει ένα τέτοιο κτήριο». Το 2020 (17/7), ανακοινώθηκε με ΦΕΚ η ίδρυση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και του 4ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, η στέγαση των οποίων θα γίνει με την ανέγερση σχολικού κτιρίου στο οικόπεδο 338α (Πλατεία Παναγιώτου).

Οι διαδικασίες ίδρυσης και κατασκευής ενός σχολείου με ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων (Υπουργείο, ΚΤΥΠ, Δήμος) είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρες, οπότε εφόσον ήδη έχουν ιδρυθεί τα 4ο δημοτικό και 4ο νηπιαγωγείο Παπάγου και 7ο νηπιαγωγείο Χολαργού, οποιαδήποτε αλλαγή στην έδρα θα καθυστερούσε ακόμα περισσότερο την κατασκευή τους. Σε κάθε περίπτωση εμείς ζητάμε σχολεία αν μπορεί να εξασφαλιστεί η γρήγορη ανέγερσή τους, χωρίς καμία επιπλέον καθυστέρηση από τις ήδη δρομολογημένες ενέργειες. Δεν θα είχαμε αντίρρηση ακόμη και με αλλαγή έδρας, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη συγκεκριμένη πρόταση και όχι γενικολογίες ότι κάπου αλλού θα μπορούσε αυτό να κατασκευαστεί, καθώς και ισχυρές έγγραφες δεσμεύσεις και ολοκληρωμένος σχεδιασμός από όλους τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας με σαφές χρονοδιάγραμμα, από το οποίο δε θα προκύπτει καμία επιπλέον χρονοτριβή ή καθυστέρηση για την ανέγερσή του.  

Η όλη συζήτηση δεν προσφέρεται για αντιπαραθέσεις, τουλάχιστον για όσους έχουν καλή προαίρεση και δεν υπηρετούν σκοπιμότητες άλλου είδους.

Η πολιτεία έχει την απόλυτη ευθύνη, μέσω των αρμόδιων φορέων της να δώσει εδώ και τώρα λύση, που να ικανοποιεί και την ανέγερση των απαραίτητων σχολικών κτιρίων και να εξασφαλίζει στους κατοίκους, στους γονείς και τα παιδιά επαρκείς χώρους πρασίνου.

Κατόπιν πολλών πιέσεων και αιτημάτων του γονεΪκού κινήματος και όλης της σχολικής κοινότητας έγινε η αρχή με την ίδρυση των εν λόγω σχολείων. Η πίεση συνεχίζεται για την γρήγορη έναρξη των διαδικασιών για την ανέγερσή τους. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε κωλυσιεργία.»