Ανταποκριτές ΟΓΑ-ΕΦΚΑ στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού. Παύει η άσκηση αρμοδιοτήτων

 Ανταποκριτές ΟΓΑ-ΕΦΚΑ
Από την 01-01-2022 παύει η άσκηση αρμοδιοτήτων των ανταποκριτών ΟΓΑ-ΕΦΚΑ στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, που αφορούν σε θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του αρ. 40 του Ν. 4387/2016 (ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ).

Για τα ως άνω αναφερόμενα θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ Α’ Βόρειου Τομέα Αθήνας, με έδρα την Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων 518 – Τ.Κ. 15342).

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την τοπική διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου td.avthth@efka.gov.gr ή μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 210.6060820.