Αποτελέσματα μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων στην πόλη μας

Αποτελέσματα μετρήσεων

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού έχοντας προτεραιότητα την υγεία των πολιτών, έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Αστικού Παρατηρητήριου στο πρόγραμμα μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

Η ανάλυση, η αξιολόγηση των δεδομένων των μετρήσεων καθώς και η τελική έκθεση γίνονται με την επιστημονική σφραγίδα του Δημόκριτου.

Οι μετρήσεις αποσκοπούσαν κυρίως στην αξιολόγηση των βραχυχρόνιων επιπτώσεων που ενδεχομένως προκάλεσαν κ προκαλούν οι πυρκαγιές στο περιβάλλον κ επομένως στην υγεία των πολιτών.

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της μελέτης, από τις μετρήσεις δεν προκύπτει πρόβλημα σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή.

Οι τιμές που καταγράφηκαν δεν έδειξαν καμία υπέρβαση, δεν κρίνονται υψηλές και είναι χαρακτηριστικές περιοχής αστικού υποβάθρου.