Αποψιλώσεις και καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων του Δήμου

Αποψιλώσεις και καθαρισμο
Εν όψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2022, και με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών αλλά και τον ευπρεπισμό του αστικού περιβάλλοντος, ξεκίνησαν και συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι αποψιλώσεις και οι καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων από τις υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και από ιδιωτικό συνεργείο, με ανάθεση της υπηρεσίας από τον Δήμο.

Παράλληλα, καθαρισμούς και αποψιλώσεις θα διενεργήσει και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) στο βουνό.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού παρακαλεί  τους πολίτες να συμβάλλουν και αυτοί από την δική τους πλευρά, προχωρώντας στον καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων και οικοπέδων. Σε αντίθετη περίπτωση και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη, την υπ’ αριθμ. Αριθμ. 17647 οικ. Φ.700.20/2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1301/Β΄/18.03.2022), ο Δήμος θα προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό και θα επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους υπόχρεους.