Βία κατά των γυναικών. Η κρυφή πανδημία

Βία κατά των γυναικών. Φαινόμενο το οποίο  υπονομεύει τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα της γυναίκας όπως την αξιοπρέπεια, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την ισότητα των φύλων. Επηρεάζει αρνητικά την ευημερία των γυναικών, τις εμποδίζει  να συμμετέχουν  πλήρως στην κοινωνία. Επηρεάζει τις οικογένειές τους, την κοινότητά τους και τη χώρα γενικότερα. Έχει τεράστιο κόστος, από  την υγειονομική περίθαλψη έως νομικά έξοδα και απώλειες στην παραγωγικότητα.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση

Μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχει  πέσει  θύμα σωματικής ή και σεξουαλικής βίας μετά την ηλικία των 15 ετών, μία στις πέντε γυναίκες έπεσε θύμα παρενοχλητικής παρακολούθησης, ενώ μία στις δύο γυναίκες έχει υποστεί μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης.

Από έρευνα που πραγματοποίησε ο  Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) προκύπτει  ότι η κλίμακα της βίας κατά των γυναικών δεν αντικατοπτρίζεται  στα επίσημα στοιχεία διότι δεν καταγγέλλεται πάντα στις αρχές.

Η  έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πρώτη στο είδος της. Βασίζεται σε συνεντεύξεις 42 000 γυναικών στην ΕΕ, οι οποίες ρωτήθηκαν σχετικά με τις εμπειρίες σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας που βίωσαν, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης βίας από το σύντροφο (ενδοοικογενειακή βία). Τέθηκαν επίσης ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες βίας των γυναικών κατά την παιδική ηλικία.

Με βάση τα λεπτομερή αποτελέσματα, ο FRA προτείνει μέτρα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη βία κατά των γυναικών και δεν περιορίζονται στο στενό πλαίσιο του ποινικού δικαίου. Καλύπτονται ποικίλοι τομείς, από τον τομέα της απασχόλησης και της υγείας έως τον τομέα των νέων τεχνολογικών μέσων.

Τουλάχιστον 155 χώρες έχουν θεσπίσει νόμους για την ενδοοικογενειακή βία και 140 έχουν νομοθεσία σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας .Ωστόσο, δεν γίνονται αρκετές ενέργειες για την πρόληψη της βίας, η οποία  όταν συμβαίνει, συχνά δεν τιμωρείται.

Για να τερματιστεί η βία χρειάζονται φιλόδοξες δημόσιες πολιτικές που καθιστούν δυνατή την πρόληψη, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των θυμάτων.