Δήμος Παπάγου Χολαργού: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι  τριών (3) μηνών, θα προσληφθούν 24 άτομα, εκ των οποίων τα δυο ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και τα 22 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  από Δευτέρα 24/5/2021 έως Τρίτη 1/6/2021 και ώρα 14.30, να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e–mail : prosopikou@dpapxol.gov.gr