Δήμος Παπάγου-Χολαργού: Πρόσληψη 23 Ατόμων για Εποχικές Ανάγκες Φύλαξης και Προστασίας

Δήμος Παπάγου-Χολαργού
Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού ανακοίνωσε την πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των εποχικών αναγκών φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και των αστικών χώρων πρασίνου, καθώς και στην πυρασφάλεια των περιοχών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ