Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού – Ανακοίνωση

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού ενημερώνει ότι τα Τμήματα Ταμείου, Εσόδων & Λογιστηρίου, δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μηχανογραφικές ενέργειες κλεισίματος και μετάπτωσης του έτους 2021.