Επαναλειτουργεί το ΚΑΠΗ της πόλης μας

Επαναλειτουργεί το ΚΑΠΗ
Επαναλειτουργεί το ΚΑΠΗ
Ο ΔΟΚΜΕΠΑ ανακοινώνει με χαρά ότι το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων ( ΚΑΠΗ) ανοίγει ξανά τις πόρτες του κι ετοιμάζεται να υποδεχθεί και πάλι τους ωφελούμενους μετά από σχεδόν δυο χρόνια απουσίας, προσφέροντας ένα ασφαλές περιβάλλον για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΚΥΑ ( Δ1α/ Γ.Π. οικ 69136 – ΦΕΚ 5138/ 5-11-2021) δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν οι ωφελούμενοι  οι οποίοι :

α)  είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, στον υπεύθυνο που ορίζεται από την εκάστοτε δομή,

β) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, το οποίο εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί ως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση θα τηρείται αρχείο καταγραφής ωφελούμενων ανά ημέρα τηρούμενων των ισχυόντων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά το προσωπικό του ΚΑΠΗ, αυτό υπόκειται στα ίδια ακριβώς υγειονομικά πρωτόκολλα όπως και οι ωφελούμενοι.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΚΑΠΗ θα τηρούνται με αυστηρότητα τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας ενώ το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων θα προσαρμοσθεί αναλόγως.

Η  προσέλευση  των μελών  θα γίνεται κατόπιν ραντεβού προς αποφυγή  συνωστισμού.

Τηλ. επικοινωνίας :

2106549407  κ. Αγγελή Λέτα, Προϊσταμένη του Κ.Α.Π.Η.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

ΧΡΥΣΑ ΠΑΡΙΣΗ