Ένωση Γονέων Παπάγου – Χολαργού: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Ένωση Γονέων Παπάγου – Χολαργού
Ένωση Γονέων Παπάγου – Χολαργού
Από την  Ένωση Γονέων λάβαμε προς δημοσίευση το ακόλουθο έγγραφο σχετικά με την ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ και έχει αποσταλεί στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ, στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ, στο ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, με κοινοποίηση στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
Το έγγραφο υπογράφουν εκ μέρους του Δ.Σ. της Ενωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού ,οι κυρίες Μαργαρίτα Ξανθάκη, πρόεδρος και  Μαρία Κονταξή, Γραμματέας.

 

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Κυρίες και Κύριοι,

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας θέσουμε το ζήτημα των σοβαρών καθημερινών προβλημάτων στα Δημόσια σχολεία, που καθιστούν την έννοια της Δωρεάν Παιδείας, έννοια που δύσκολα δικαιολογεί το επίθετο «Δωρεάν» στο ουσιαστικό «Παιδεία».

Γνωρίζουμε όλοι πως η Δωρεάν Παιδεία, αποτελεί αγαθό συνταγματικά κατοχυρωμένο. Η πραγματικότητα που καταγράφουμε παρακάτω όμως, αποτελεί απόδειξη για τον ισχυρισμό στην πρώτη παράγραφο του κειμένου μας.

  • Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, μοιράζονται λίστες με τα αναγκαία αναλώσιμα, όπως τα κρίνουν και τα συντάσσουν οι εκάστοτε εκπαιδευτικοί και τα αναλυτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το κόστος αυτών των αναλωσίμων κυμαίνεται από 50ευρώ μέχρι 120ευρώ, ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης και τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, η ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού, καταλήγει στις οικογένειες των μαθητών.
  • Το ίδιο συμβαίνει και με το κόστος παραγωγής φωτοτυπιών που αντικαθιστά (στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων) και συμπληρώνει ή αναπληρώνει (στα σχολεία της Α’Βάθμιας και Β΄Βάθμιας εκπαίδευσης) την διδακτέα ύλη ή τις εργασίες των μαθητών. Ειδικότερα για τα Νηπιαγωγεία, σημειώνουμε την έλλειψη σχολικού εγχειριδίου, που να αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη των μαθησιακών ικανοτήτων των προνηπίων και νηπίων, έτσι όπως ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία και την αντικατάστασή του από φωτοτυπίες. Το κόστος της παραγωγής των φωτοτυπιών δεν εξαντλείται μόνο στο αίτημα των εκπαιδευτικών για φωτοτυπικό χαρτί. Επεκτείνεται στην αγορά αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, στην συντήρησή και επισκευή τους, ακόμα και στην αγορά νέων μηχανημάτων.
  • Το κόστος που καλούνται να καλύψουν οι οικογένειες των μαθητών και αφορά στις μηνιαίες σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές, στις σχολικές γιορτές θεματικής ενότητας και στις προσθήκες δραστηριοτήτων στο ημερήσιο διδακτικό πρόγραμμα, καθώς και το, σχετικό με τα ανωτέρω αναφερόμενα, κόστος μετακίνησης των μαθητών που κυμαίνεται από 70 εως 90 ευρώ ετησίως.
  • Το ζήτημα της σίτισης των παιδιών των Ολοήμερων Σχολείων της Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης, για το οποίο δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος για την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολείων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη χρήσης τραπεζοκόμου.
  • Το ωράριο των καθαριστών στα σχολεία, που εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται πως δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες για καθαριότητα των σχολικών χώρων κατά την διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας τους, αφού η εργασία τους αρχίζει μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου και όχι την ώρα παρουσίας των μαθητών στους σχολικούς χώρους, όταν απαιτούνται οι στοιχειώδεις συνθήκες καθημερινής υγιεινής. Ένα κενό που έρχονται και πάλι να καλύψουν οι γονείς .
  • Η έλλειψη διάθεσης σχολικών βιβλίων ξένων γλωσσών, κυρίως της Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης, που αναγκάζει τους μαθητές να επιβαρύνονται το αντίστοιχο ποσό για την προμήθειά τους.
  • Η θεσμοθετημένη επί δεκαετίες λειτουργία ιδιωτικών φροντιστηρίων που ουσιαστικά αλλά ατύπως έχουν αναλάβει την προετοιμασία των παιδιών του Λυκείου για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα, που στοιχίζει ανά μαθητή από 2.500 έως 7.000 ευρώ.

Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω αποδεικνύουν πέραν κάθε αμφιβολίας πως, η Δωρεάν Παιδεία υπάρχει μόνον κατ όνομα και αυτή η κατάσταση υπάρχει επί δεκαετίες πια. Η Παιδεία είναι αγαθό συνταγματικά κατοχυρωμένο. Οι προκάτοχοί σας δημιούργησαν τις συνθήκες που έφεραν την κατάσταση ως εδώ και δυστυχώς εσείς, μέχρι στιγμής, συνεχίζετε σε αυτόν τον δρόμο…

Για όλους αυτούς τους λόγους, σας καλούμε να ενεργήσετε άμεσα αλλά και με μεσοπρόθεσμη προοπτική, με όποιους τρόπους κρίνετε απαραίτητους και στο πλαίσιο που ο καθένας από σας ευθύνεται κατά περίπτωση, με στόχο να μπορέσουμε κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον να μιλάμε ουσιαστικά για Δωρεάν Παιδεία.

 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των Μαθητών των Σχολείων του

Δήμου Παπάγου-Χολαργού