Η Ένωση Συλλόγων Γονέων διεκδίκησε και κέρδισε κάλυψη της γραφικής ύλης των νηπιαγωγείων από τη σχ. Επιτροπή.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
 Η Ένωση Γονέων Παπάγου-Χολαργού, χαιρετίζει τη λήψη απόφασης της Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του δήμου, που αφορά στην κάλυψη της παροχής της γραφικής ύλης για όλα τα νηπιαγωγεία.

Το  ποσό  της  γραφικής  ύλης  θα καλυφθεί  από  την  είσπραξη  του  Φ.Η.Χ.  (Το  τελικό ποσό που αντιστοιχεί,  προέρχεται από την αύξηση  σε ποσοστό τάξης του 15%  επί του  ποσοστού  του  ήδη  υπάρχοντος  φόρου  και  όπως  ορίζει  ο  νόμος,  διατίθεται αποκλειστικά στις Σχολικές Επιτροπές του δήμου για τις ανάγκες των σχολείων).

Η  ιστορική  διαδρομή  στην  διεκδίκηση  της  κάλυψης  της  γραφικής  ύλης  των νηπιαγωγείων  από  τη  σχ.  Επιτροπή,  ξεκινά  με  τη  διεκδίκηση  της  από  συλλόγους νηπιαγωγείων  του  δήμου  μας  τον  χειμώνα  του  2016  χωρίς  ωστόσο  να  βρει ανταπόκριση.  Στην  συνέχεια  το  αίτημα  αναλαμβάνει  να  διεκδικήσει  για  λογαριασμό των  μελών  της  η  Ένωση  Γονέων,  περιλαμβάνοντάς  το  στα  πάγια  αιτήματά  της  και καταθέτοντάς  το  εκ  νέου  με  κάθε  ευκαιρία  (γραπτώς  ή/και  προφορικώς) τόσο  στον Πρόεδρο της Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και στη ΔΕΠ όσο και στον ίδιο τον κ. Δήμαρχο.

Η  Ένωση  Γονέων  ενισχύει  και  προωθεί  το  αίτημα  κάνοντας αναφορά  σε όμορους  δήμους  των  οποίων  οι  αντίστοιχες  Σχολικές  Επιτροπές,  καλύπτουν  την γραφική  ύλη  των  Νηπιαγωγείων  και  διενεργώντας  τα  δέοντα  ώστε  να  επιτευχθεί  το επιθυμητό  αποτέλεσμα.  (Συγκεκριμένα  μετά  από  ερώτημα  του  Δημάρχου  και  του Προέδρου  της  Α΄Βάθμιας  Σχολικής  Επιτροπής  για  τον  τρόπο  κάλυψης,  η  Ένωση Γονέων Παπάγου-Χολαργού απευθύνθηκε στην Ένωση Γονέων Αγ. Παρασκευής και μεσολάβησε για την επικοινωνία των Προέδρων των δυο Σχολικών Επιτροπών κατά την οποία λήφθηκε η ενημέρωση ότι στον όμορο δήμο- όπως και σε άλλους δήμους της  χώρας,  το  ποσό  της  γραφικής  ύλης  για  τα  νηπιαγωγεία,  προκύπτει  από  την ευνοϊκή για τις Σχολικές Επιτροπές αύξηση του Φ.Η.Χ).

Η κατάκτηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην κάλυψη από διετίας σε χαρτι Α4, όλων των  σχολείων  του  δήμου.  Κι  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  πολλές  άλλες  Ενώσεις  ακόμη παλεύουν  γι΄αυτό  το  οποίο  στα  σχολεία  του    Δήμο  Παπάγου-Χολαργού  θεωρείται πλέον αυτονόητο κι αναμενόμενο.

Υπενθυμίζουμε  ότι  πάγιο  αίτημα  της  Ένωσης  Γονέων  παραμένει  η  αντίστοιχη κάλυψη  γραφικής  ύλης  σε  όλες  τις  βαθμίδες  εκπαίδευσης  (δημοτικά,  γυμνάσια, λύκεια). Επιπλέον,  η  Ένωση  Γονέων  βρίσκεται  σε  αναμονή  για  την  υλοποίηση  της υπόσχεσης  του  Προέδρου  της  Β΄Βάθμιας  Σχολικής  Επιτροπής,  σε  ότι  αφορά  στην κάλυψη της προμήθειας των ξενόγλωσσων βιβλίων του Δημοσίου Λυκείου (τα οποία μέχρι στιγμής επιβαρύνουν οικονομικά τους Γονείς).

Επειδή  τα  γεγονότα  αποδεικνύουν  ότι  η  ισχύς  βρίσκεται  εν  την  Ενώση,  η  Ένωση Γονέων  Παπάγου-Χολαργού  θα  συνεχίσει  δυναμικά  στον  δρόμο  της  διεκδίκησης, προβάλλοντας  και  διεκδικώντας  τα  κοινά  αιτήματα  των  Συλλόγων  Γονέων  για  την αρωγή, ενίσχυση και καλύτερη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.