Η αλήθεια για τη διαμόρφωση του χώρου κάτω από την Αγία Σκέπη.

Η αλήθεια για τη διαμόρφωση
Η μελέτη διαμόρφωσης του χώρου κάτω από την Αγία Σκέπη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου χώρου αναψυχής με ελεύθερη πρόσβαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για όλους τους κατοίκους της πόλης μας.

Με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής εντάσσουμε στο χώρο παιδική χαρά, διαμορφώνεται μια ποδηλατική διαδρομή, ενισχύεται το πράσινο με νέες φυτεύσεις και δημιουργία βοτανικού κήπου, και δίνεται η δυνατότητα άσκησης με την εγκατάσταση υπαίθριου γυμναστηρίου. Επιπλέον η συγκεκριμένη έκταση ενοποιείται με το παρακείμενο αλσύλιο όπου τοποθετούνται τραπεζόπαγκοι, καθώς και άλλα υπαίθρια παιχνίδια (πινγκ – πονγκ, σκάκι).

Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση του χώρου χρησιμοποιεί ως οδηγό το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής με σκοπό να συνδυαστεί η αισθητική διαμόρφωση του χώρου με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της επαφής των παιδιών της πόλης μας με τη φύση εντός του αστικού ιστού, και η δυνατότητα μέσω του βοτανικού κήπου να αντλήσουν πληροφορίες για τα φυτά και τα δέντρα που υπάρχουν ή θα φυτευτούν στην εν λόγω περιοχή.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) βάσει σχετικών κατευθύνσεων και οδηγιών των δασολόγων του Συνδέσμου.

Η διαμόρφωση του χώρου με αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλώς και αναβαθμίζει την περιοχή με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Οι φωνές περί αλλοίωσης του χαρακτήρα της περιοχής και τα περί «καταστροφής» της συγκεκριμένης έκτασης τη στιγμή που εκεί για πολλά χρόνια λειτουργούσε εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων και δεν ήταν καν προσβάσιμος ο χώρος από τους πολίτες, δεν είναι μόνο ανυπόστατες , αλλά προσβάλλουν τη νοημοσύνη των κατοίκων του Δήμου μας.

Για την ορθή ενημέρωση των πολιτών, επισυνάπτουμε σχετικές απεικονίσεις για τη διαμόρφωση του χώρου.