Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Υμηττό «γεφύρι της Άρτας» !!!

Υμηττός
Υμηττός
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
Ανακοίνωση
Έχουν περάσει 20 μήνες από την έκδοση της προδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (10.9.2015), σε απάντηση ερωτήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που υποχρέωνε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το Π.Δ 187/2011 “περί καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων”. Σύμφωνα με την απόφαση η μη  εκπόνηση της μελέτης συνεπάγεται την ακύρωση του ισχύοντος Π.Δ. 187/2011.

Στις 14.10.2015, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ως «Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού» καταθέσαμε υπόμνημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και ζητήσαμε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο το ισχύον καθεστώς προστασίας του Υμηττού. Το υπόμνημα συνυπέγραφαν 35 φορείς και συλλογικότητες.

Παρά την δέσμευση του τότε Υπουργού κ. Τσιρώνη ότι η προκήρυξη για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ θα ήταν έτοιμη εντός του 2015, η ΣΜΠΕ ανατέθηκε στον μελετητή 10 μήνες αργότερα (21.07.2016). Έχουν περάσει περίπου 11 μήνες από τότε και η ΣΜΠΕ δεν έχει παραληφθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σημειωτέον ότι η υπογραφείσα σύμβαση με τον μελετητή προέβλεπε συνολική διάρκεια εκπόνησης της ΣΜΠΕ τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 επρόκειτο να εκδικαστούν στο ΣτΕ οι αιτήσεις ακύρωσης του Π.Δ. 187/2011, που έχουν καταθέσει διάφοροι Δήμοι και ιδιώτες. Όμως, λόγω ασθένειας του εισηγητή δόθηκε τρίμηνη αναβολή και νέα δικάσιμος ορίστηκε η 10η Μαρτίου 2017.  Παρά την αναβολή που δόθηκε, στις 10/03/2017 η ηγεσία του ΥΠΕΝ ζήτησε νέα αναβολή προκειμένου να καταθέσει την ΣΜΠΕ και να αναρτήσει τους δασικούς χάρτες που αφορούν τον Υμηττό. Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημα και προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης, δίνοντας προθεσμία στους διάδικους να καταθέσουν υπομνήματα έως τις 17/03/2017.

Έχουν περάσει (3) μήνες από τότε και ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή της τελικής απόφασης του ΣτΕ, ούτε η ΣΜΠΕ έχει παραληφθεί από το ΥΠΕΝ, ούτε οι δασικοί χάρτες που αφορούν τον Υμηττό έχουν αναρτηθεί. Σημειωτέον ότι οι συγκεκριμένοι δασικοί χάρτες έχουν παραδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και περίπου (2) χρόνια και έχουν θεωρηθεί, αλλά δεν έχουν αναρτηθεί. Λόγος για τον οποίο δεν έχουν παραδοθεί και στον μελετητή της ΣΜΠΕ, με συνέπεια ο μελετητής να εκπονεί τη ΣΜΠΕ με παλαιότερους – μη επικαιροποιημένους – δασικούς χάρτες.

Η εξαγγελία δε του Πρωθυπουργού να «πολεοδομήσει» γήπεδο στον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, αφενός γιατί «πάγωσε» η διαδικασία ολοκλήρωσης και παραλαβής της ΣΜΠΕ, αφετέρου γιατί η ηγεσία του ΥΠΕΝ ερευνά σενάρια εξαίρεσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή από τις ζώνες προστασίας του Π.Δ. 187/2011.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η «πολεοδόμηση» γηπέδου στον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή αντίκειται στο σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας και τυχόν υλοποίησή της οδηγεί στην ακύρωση / διάσπαση του Πάρκου Γουδή και την πλήρη κατεδάφιση, ολόκληρου του ισχύοντος Π.Δ. προστασίας του Υμηττού.

Καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό κ. Φάμελλο, καθώς και τα εμπλεκόμενα όργανα και τις υπηρεσίες της πολιτείας, να ολοκληρώσουν άμεσα την παραλαβή και δημοσίευση της ΣΜΠΕ, προκειμένου να προλάβουν την ακύρωση του Π.Δ. 187/2011 από το ΣτΕ και να αποτρέψουν οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη.

                                                                                                                        08/06/2017

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Για επικοινωνία: diadimotikiimittou@gmail.com